Chcete vyrobiť tlačové dáta?

Ako taká VÝROBA TLAČOVÝCH DAT prebieha?

Na základe Vášho zadania, odhadneme približnú prácnosť grafického spracovania.

Po odsúhlasení časovej náročnosti, vytvoríme a následne zašleme dohodnutý počet návrhov.

Vyberiete si návrh. Prípadne spracujeme Vaše pripomienky.

Vami odsúhlasený návrh zadávame do výroby.

Ako taká úpravu TLAČOVÝCH DAT prebieha?

Po zaslaní zdrojových súborov, zistíme ich aktuálny stav a stanovíme približnú prácnosť úprav.

Po odsúhlasení časovej náročnosti spracujeme úpravy a zašleme na korektúru.

Po potvrdení správnosti dát zasielame do tlače.

Cena za grafické spracovanie je stanovená na 24, - € / hod. Bez DPH.

Výsledná suma sa odvíja od zložitosti, počtu úprav a korekciou výsledného grafického návrhu.