Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov NR SR č. 122/2013 Z.z.. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Stránka www.prezentacnepulty.sk všetky údaje získané od zákazníkov užíva výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám. Bez výslovného súhlasu zákazníkov nakladá www.prezentacnepulty.sk s ich osobnými údajmi iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov a to najmä v § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

·             Pre účely plnenia zmluvy dodávateľ spracováva zákaznikové následujúce osobné údaje: meno a priezvisko, bydlisko, sídlo, IČ, DIČ, emailová adresa, telefónne číslo po dobu neurčitú, a to pre účely realizácie práv a povinností zo zmluvy o diele a pre účely zasielania informácií a obchodných zdeleniach dodávateľa. Osobné údaje budú spracovávané elektronickým automatizovaným systémom.

·             Zákazník súhlasí so zasielaním obchodných zdelení dodávatela formou e-mailu.

·             Svoj súhlas s uchovávaním a spracovávaním osobných údajov pre účely plnenia zmluvy (objednávky) alebo so zasielaním obchodných zdelení môže zákazník kedykoľvek odvolať, a to elektronickou poštou na obchod@prezentacnepulty.sk